PL | DE | EN | RU | SK

Bezpłatne warsztaty fotograficzne - zapisy

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - warsztaty fotograficzne, katalog oraz wystawa lokalnej twórczości kulturalnej z gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to bezpłatne, otwarte i ogólnodostępne warsztaty fotograficzne adresowane do mieszkańców gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka. Organizatorami projektu są Krzysztof Ligęza i Wiktor Durlak, Radny gminy Grybów.


Warsztaty będą trwały od września do grudnia. Zajęcia dla 3 grup z każdej z gmin będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, pomiędzy 17.00 a 19.00. W programie projektu dla każdej grupy przewidziano:- zajęcia teoretyczno-praktyczne (28h);


- plenerowe (12h);

 

- indywidualne konsultacje (10h);


- spotkania mistrzowskie z uznanymi autorytetami z obszaru sztuki i krytyki (3h) (swój udział potwiedził słynny fotograf, Bogdan Konopka);


- organizację 3 wystaw złożonych z wybranych prac uczestników;


- opracowanie i wydruk bezpłatnego katalogu wystawy, w którym będą prezentowane zdjęcia Uczestników projektu;


- pamiątkowe dyplomy.

Zajęcia dydaktyczne będzie prowadził mgr Krzysztof Ligęza, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; fotograf, którego prace prezentowano na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, a także wielokrotnie wyróżniano w znanych, międzynarodowych konkursach fotograficznych, m. in. International Photography Awards, Los Angeles, USA (2011, 2012, 2013), Prix de La Photo, Paryż, Francja (2012), Landscape Photographer of the Year, Londyn, Wielka Brytania (2010), Wanderlust Travel Photographer of The Year, Londyn, Wielka Brytania (2010). 
Jak zapisać się na warsztaty? Należy:


1. Wypełnić kartę zgłoszenia (kliknij - Karta Zgłoszenia)

2. Ankietę (kliknij - Ankieta)

3. Uzupełnić wymagane dane i wysłać je za pomocą e-maila na adres: krzylig@o2.pl


Podpisy będą uzupełniane podczas pierwszego spotkania organizacyjnego.


Alternatywnie: wypełnić, wydrukować i podpisać kartę zgłoszenia i pozostawić w następujących miejscach:


a) sekretariat Zespołu Szkół w Chełmcu, adres: ul. Marcinkowicka 9, 33 - 395 Chełmiec


b) sekretariat Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, adres: Królowa Górna 16, 33-334 Kamionka Wielka.


c) recepcja Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach – Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio.


Osoby chętne do udziału w Projekcie powinny mieć ukończone minimum 14 lat, nie ma innych ograniczeń co do wieku.

W przypadku dużej liczby Kandydatów o ich kwalifikacji może decydować kolejność zgłoszeń.


Pełny Regulamin Projektu dostępny jest tutaj (kliknij - Regulamin Projektu).


Szczegółowych informacji nt Projektu oraz zasad rekrutacji można zasięgnąć od p. Krzysztofa Ligęzy, dzwoniąc pod numer: 788 805 075 lub pisząc na adres email: krzylig@o2.pl  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Projekt Korona Sądecka w 3D został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013