PL | DE | EN | RU | SK

Warsztaty fotograficzne - spotkanie organizacyjne

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - warsztaty fotograficzne, daty spotkania organizacyjnego. 

 


Pierwsze spotkanie organizacyjne ustalono jak niżej:  

- 3 września, g. 17.00, sala Zespołu Szkół w Chełmcu, 
  ul. Marcinkowicka 9, 33 - 395 Chełmiec.
- 4 września, g. 17.00, sala szkoleniowa Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
  w Stróżach.
- 5 września, g. 17.00, sala Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, 
  Królowa Górna 16, 33-334 Kamionka Wielka.

Podczas spotkania będzie można zapisać się na warsztaty oraz uzupełnić karty zgłoszenia w przypadku uprzedniego nadesłania ich drogą elektroniczną. Uczestnicy poznają przewidywany program i harmonogram zajęć. 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy!

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt Korona Sądecka w 3D został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013