PL | DE | EN | RU | SK

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - wystawa fotografii

Wiktor Durlak oraz Krzysztof Ligęza serdecznie zapraszają na cykl wystaw fotografii powstałych w ramach projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie - warsztaty fotograficzne, katalog oraz wystawa lokalnej twórczości kulturalnej z gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka". Jego głównym celem był rozwój i promocja lokalnej twórczości kulturalnej.
 
Wystawy są plonem dwumiesięcznych warsztatów, na które składały się wykłady, nauka obsługi sprzętu fotograficznego, programów graficznych oraz plenery tematyczne. Prace kursantów zostały ponadto zamieszczone w bezpłatnym katalogu specjalnie przygotowanym na tę okazję.
 
Uroczystemu otwarciu wystaw będzie towarzyszył poczęstunek w postaci produktów regionalnych.
 
- Wernisaż: 27 listopad godz. 18.00 - Gospodarstwo Pasieczne „Bartnik Sądecki”, Stróże.
Wystawa czynna do 19 grudnia, w godz. 10-18.00.
 
- Wernisaż: 28 listopad, godz. 18.30 - Zespół Szkół w Chełmcu.
Wystawa czynna do 16 grudnia, w godzinach: 8.00 - 20.00.
 
- Wernisaż: 29 listopad, godz. 17.00 - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Królowa Górna.
Wystawa czynna do 18 grudnia, w godzinach: 8.00-20.00.
 
 
Organizatorzy: Wiktor Durlak, Krzysztof Ligęza
Kurator wystaw: Krzysztof Ligęza
Realizacja wystaw: www.pan-foto.pl
 
 
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Projekt Korona Sądecka w 3D został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013